30 พฤศจิกายน 2546 18:45 น.

ถวายพระพรฃัย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

tiki

       ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราฃ

พระจอมปราชญ์เหนือเกล้าฯ ปกเกศา

เฉลิมขวัญวันเฉลิมฯขวัญประชา

ปวงข้าฯพระพุทธเจ้าพร้อมน้อมพรรณนา


    พระจริยาวัตร  งามพร้อม  หลอมใจรัก

พระเกียรติศักดิ์ พระฯดำรง ทรงสง่า

พระทิพยเนตร  กว้างไกล  เพื่อประฃา

พระหัทยา ป้องปก พสกนิกรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดฃะ
ในนามสมาชิก Thaipoem.com

				
29 พฤศจิกายน 2546 20:57 น.

กวีกระดาน.. The Knock-Board Poet

tiki
  @	ตบไปแรง	แรงกระดอน	กระเด้งกลับ

ลูกปลิวลับ	ตกน้ำ	ล่ม..ขายหน้า

ตบพอดี	ลูกตีกลับ	ไม่อัปรา

ไม่เสียหน้า	เล่นนานนาน		ไม่พาลกระดอน


@	เห็นกระดาน	ว่าง..บังอาจ	เข้าฟาดเปรี้ยง

กวีเดี้ยง	เปรียบได้	..คล้ายละอ่อน

พลังท่วม	ช่างแผดเผา	ช่างเร่าร้อน

หวดน็อคบอร์ด	ไม่คร..นาใคร	ในเวที


@	เปรียบกระดานบอลย้อนกลอนกระดาน

น็อคบอร์ดนาน	ได้พลังอันคงที่

น็อคเปรี้ยงปร้าง	ดั่งอสุรา	หาอสุรี

คนเปิดหนี	ต้องน็อคคนเดียว	เสียวหลังคา


@	แรงกระดาน	น็อคบอร์ดกระเด็น	ไม่เห็นลูก

บ้านข้างคอร์ต	เผ่นจากฟูก	มาชี้หน้า

**ตีค่อยค่อย	สิวะ	ไอ้พวกกำพร้า

ตีแรงมา	หลังคาข้าพัง ***	คลั่งไปนาน


@	เปรียบกวีกระดาน...	น็อคบอร์ด	กระดอน

ตีค่อยค่อย	ไม่กวนกลอน	ของเพื่อนบ้าน

คนนั่งดู	อยู่หลังคา	ไม่มาพาล

ตบมืออ่าน	กวีกระดาน	ชาญสังเวียน


@	กวีชำนาญ	ท่านรู้ใจ	ใช้อักษร

เขียนวอนย้อน	หยอดหน้าเน็ต	ไม่เข็ดเขียน

น็อคบอร์ดคนเดียว	อยู่นาน	มาน..วนเวียน

ต้องขีดเขียน	กวีกระดาน	ให้อ่านทุกวัน@แปลตรงบทต่อบทอีกแล้วค่ะ
Direct Interpretation for my friend abroad.
From tiki

กวีกระดาน..  ......The Knock-Board Poet

@	ตบไปแรง	แรงกระดอน	กระเด้งกลับ

ลูกปลิวลับ	ตกน้ำ	ล่ม..ขายหน้า

ตบพอดี	ลูกตีกลับ	ไม่อัปรา

ไม่เสียหน้า	เล่นนานนาน		ไม่พาลกระดอน

   As hard as you hit, the ball swings back hard.

Higher ,fell into the pond, you lose your face.!

At right might hitting the ball, it swings back for a right place..

Never lose your face, longer play, no swaying ball !!


@	เห็นกระดาน	ว่าง..บังอาจ	เข้าฟาดเปรี้ยง

กวีเดี้ยง	เปรียบได้	..คล้ายละอ่อน

พลังท่วม	ช่างแผดเผา	ช่างเร่าร้อน

หวดน็อคบอร์ด	ไม่คร..นาใคร	ในเวที


   Seeing the free knock-board, you rush hitting fast,
Oh dear!,the ball reacts very hard,smashing.., gone..

Like a hti -hot teen-age with lots of power,plunging to everything hard..

Hitting the Knock-board sord,fears for none


@	เปรียบกระดานบอลย้อนกลอนกระดาน

น็อคบอร์ดนาน	ได้พลังอันคงที่

น็อคเปรี้ยงปร้าง	ดั่งอสุรา	หาอสุรี

คนเปิดหนี	ต้องน็อคคนเดียว	เสียวหลังคา

    Comparing to the swinging ball back from the knock-boad,

It takes longer when fairy hit, with consistency.

But hitting hard is as if you are an evil monster ,looking for a demon

No wonder why people stay away,,,you are alone.!
@	แรงกระดาน	น็อคบอร์ดกระเด็น	ไม่เห็นลูก

บ้านข้างคอร์ต	เผ่นจากฟูก	มาชี้หน้า

**ตีค่อยค่อย	สิวะ	ไอ้พวกกำพร้า

ตีแรงมา	หลังคาข้าพัง ***	คลั่งไปนาน

    The hit with mighty power clashes to no where

The neighbor near the court pointed and shouted with anger

**Hey bad louster..lo.. guy..from mars, rare

What you did broke my roof..*** the wilder.@	เปรียบกวีกระดาน...	น็อคบอร์ด	กระดอน

ตีค่อยค่อย	ไม่กวนกลอน	ของเพื่อนบ้าน

คนนั่งดู	อยู่หลังคา	ไม่มาพาล

ตบมืออ่าน	กวีกระดาน	ชาญสังเวียน

    As the Swing Away Knock -board Poet

Cool play, may not disturb your neighbor

The audiences on the roofs feel great

Applausing, Cheerfully to the great performance.

@	กวีชำนาญ	ท่านรู้ใจ	ใช้อักษร

เขียนวอนย้อน	หยอดหน้าเน็ต	ไม่เข็ดเขียน

น็อคบอร์ดคนเดียว	อยู่นาน	มาน..วนเวียน

ต้องขีดเขียน	กวีกระดาน	ให้อ่านทุกวัน

    **The well trained poet knows how to use

To perform any play in front of the knock-board.

Single Playerwith the longer game, always be good.

As long as he could, writes everyday..stay long

โอ๊ย พี่มด หนูแปลไม่เอาไหนเลยบทนี้ ยอดยาก
   
ห้ามหัวเราะนะคะ ท่านผู้ชำนาญภาษาปะกิดทั้งหลาย
Dear DJ Jittrapanth Proek.. Please let it checked before on air !!!
ถึงพี่มดเจ้าขาแก้ภาษาอังกฤษให้หนูด้วย ด้วยรัก อิอิ 
      
ป.ล. มาแก้ใหม่วันนี้ สติปัญญาก็เท่ากะเกรด สี่ อยุ่ดีนะพี่ อิอิ
30 พ.ย.2546 เสลา 18:29				
29 พฤศจิกายน 2546 18:25 น.

ใจไม่มีชื่อ …A heart without name

tiki

    
@.ใจซื้อใจ	หลั่งซื้อใจ	หาใครว่า

ทุ่มเทมา	ทุกคราพบ	ประสบสรวล

ทุกครั้งพบ	ประสบพักตร์		ทักเนื้อนวล

ใจอึงอวล	กลิ่นไอ	ใจผูกพัน


@.	สองใจสอง	เคลียคลอ	ดั่งล้อเล่น

รักซึ่งเฟ้น	ดั่งใจสอง	จะครองฝัน

คอยเฝ้าพ้อ	เฝ้าหวง	ห่วงรำพัน

ใจถึงกัน	ค่ำเช้า		เฝ้ารอคอย


@.	จึงสองใจ	นั้นจะพบ	ประสบสมาน

กานท์ปราศรัย	กานท์กลอนหวาน	ตระการถ้อย

คำจากใจ	ใช้สร้างฤทธิ์ 		ประดิดประดอย

คำใจคอย	ระแวดระวัง	ตั้งใจดู


@.	ทุกวาจา	ส่งไป	ใจคอยจับ	

กระแสใจ	ไม่เลือนลับ	ไร้เคืองหู

ปากเป็นเอก	เลขเป็นโท	..โธ่...ชั้นครู

อกเขาอกเรา	สยบรู้	ด้วยภักดี


@.	ใจซื้อใจ	ไปทั้งโลก	ทุกแหล่งหล้า

ใจคล้องใจ	ทั้งพารา	ไม่หน่ายหนี

ใจครองใจ	ใจเนื่องหนุน	คุณความดี

งามใจนี้	หาทั้งภพ	จบโลกา


@.	งามใจงาม	งามอร่าม	..งามใจหอม

งามเกียรติกรอม	ถนอมคน	ล้นทั่วหล้า

งามน้ำใจ	ใสสด		รดพารา

งามสมค่า	งามน้ำใจ	จึงได้ครอง คำแปลบทต่อบทสำหรับแฟนนอกน่ะอิอิ
 ใจไม่มีชื่อ A heart without name


     Direct Interpretation 
By tiki


 @.ใจซื้อใจ	หลั่งซื้อใจ	หาใครว่า

ทุ่มเทมา	ทุกคราพบ	ประสบสรวล

ทุกครั้งพบ	ประสบพักตร์		ทักเนื้อนวล

ใจอึงอวล	กลิ่นไอ	ใจผูกพัน

With your heart, you handed to me ,whence..

Pay with your whole heart every time you see

With your humble manner, so kind, gracefully given.

All honey melodies, binding, approaching..carefully.


@.	สองใจสอง	เคลียคลอ	ดั่งล้อเล่น

รักซึ่งเฟ้น	ดั่งใจสอง	จะครองฝัน

คอยเฝ้าพ้อ	เฝ้าหวง	ห่วงรำพัน

ใจถึงกัน	ค่ำเช้า		เฝ้ารอคอย

Two	presented, two caressed, two cherished,

Two kind hearts selected, implying together forever,

To follow, to please, with endeavour gracefully.

To link to each other, with mannerhopefully.@.	จึงสองใจ	นั้นจะพบ	ประสบสมาน

กานท์ปราศรัย	กานท์กลอนหวาน	ตระการถ้อย

คำจากใจ	ใช้สร้างฤทธิ์ 		ประดิดประดอย

คำใจคอย	ระแวดระวัง	ตั้งใจดู

Gradually keep your tender touching..

With love, sweet prose..pleasantly.

Words from heart, ..passionate..caressing

To watch certainly ..,proctecting, with..humanity..!!


@.	ทุกวาจา	ส่งไป	ใจคอยจับ	

กระแสใจ	ไม่เลือนลับ	ไร้เคืองหู

ปากเป็นเอก	เลขเป็นโท	..โธ่...ชั้นครู

อกเขาอกเรา	สยบรู้	ด้วยภักดี

All words sent with grace, .

Dreadful are dead,Sweet and comforting counts.

Literally praised , the prosethe happiness,

The best communicative approaching arouses.@.	ใจซื้อใจ	ไปทั้งโลก	ทุกแหล่งหล้า

ใจคล้องใจ	ทั้งพารา	ไม่หน่ายหนี

ใจครองใจ	ใจเนื่องหนุน	คุณความดี

งามใจนี้	หาทั้งภพ	จบโลกา

With heart to heart  , the world over.

With heart embraced, sent , and got in return,

With heart conquered, with good deed recovered,

The delicate heart..controls all concerned.
@.	งามใจงาม	งามอร่าม	..งามใจหอม

งามเกียรติกรอม	ถนอมคน	ล้นทั่วหล้า

งามน้ำใจ	ใสสด	รดพารา

งามสมค่า	งามน้ำใจ	จึงได้ครอง


The     charming, elegant, graceful heart..

The refined, gracefully blessed.

Puriness spreads all over the world.

The ultimate heart , the greatest refined, holding all.
@.


Dear DJ Jittrapanth Proek.. Please let it checked before on air !!!
ถึงพี่มดเจ้าขาแก้ภาษาอังกฤษให้หนูด้วย ด้วยรัก อิอิ
   				
28 พฤศจิกายน 2546 20:36 น.

ถึงไหนถึงกัน

tiki
โดย ทิกิ( tiki) กวีคอนโด 


  
@ เจอกันครั้งนี้โชคดีมาก

ท่าจะอยากเป็นเนื้อคู่ ดูไฉน

เขียนกลอนหนึ่งแถมซั้งซึ้งมาห้ากระไร

จะถึงไหนก็ถึงกัน..กันอย่าแห้ว


@ เขียนกันจนเมื่อยล้าตาชักลาย

มองละม้ายตอนที่หนึ่งถึงปลายแถว

ถึงไหนก็ถึงกัน...ดั้นสุดแนว

เฮ้ ข้าฯน้อยผิดไปแล้ว ชออภัย


อย่าว่ากันน้า เพื่อนเอ๋ย


 				
28 พฤศจิกายน 2546 20:36 น.

ร้องเพลงเล่นไปเลย

tiki
โดย ทิกิ( tiki) กวีคอนโด 


  
@ โชคชะตาฟ้าลิขิตปิดไม่ได้

กลอนอะไรดังเหลือเกินเพลินเหลือหลาย

ลงบทเดียวเพิ่มอีกห้า..เกือบบ้าตาย

บอกธุระว่าจะไปอีกชั่วโมง

เลยนั่งร้องเพลงเล่นแก้หิวข้าว

หากเป็นสาวผิดนัดก็เรือนโล่ง

หากเป็นหนุ่มเค้าคงด่าห้าชั่วโมง

ก็ทำไงได้ต้องอยู่โยงแก้เพลงกลอน


อิอิ ร้องเพลงไปก่อนนะเธอ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน