28 ธันวาคม 2546 20:03 น.

โคลงกลอนย้อนชุดใหม่ 28 ธันวาคม 2546

tiki

 

ชาติไทยฝากค่าค้ำ		คอคน
ไทยฝ่าอิทธิพล		ต่างด้าว
ไปนานเนิ่นไกลจน		สุดกู่
รวมส่งใจเกินกร้าว		กร่อนกล้าเหินห้าว  เกรียงไกร
ชาติไทยฝาก  ค่าค้ำ  คอคนไทย

ฝ่าอิทธิพล   ต่างด้าวไป  นานเนิ่น

ไกลจนสุดกู่ รวมส่ง  ใจเกิน

กร้าวกร่อน กล้าเหิน  ห้าวเกรียงไกร

 ธันวาคมข่มแล้ว	ขัดใจ
จำย่างมกราไกล	ส่ำเศร้า
หมองขามขุ่นไฉน	จมดิ่ง
ดูไม่งามเครียดเคล้า	ย่ามเย้าแย้งยั่ว แกล้งใจ

ธันวาคม	ข่มแล้ว	ขัดใจจำ

ย่างมกรา	ไกลส่ำ	เศร้าหมองขาม

ขุ่นไฉน	จมดิ่ง	ดูไม่งาม

เครียดเคล้าย่าม	เย้าแย้ง ยั่วแกล้งใจ

โดย ทิกิ_tiki
				
27 ธันวาคม 2546 19:23 น.

กลอนโคลง วัว+;วัน.ย้อนส่งครูอิม 2 นะ

tiki

วัวควายจูงจุ่งได้      อยู่ใน
คอกค่าจนตรอกใจ    ต่างให้
จูงได้ง่ายวัวไป     ดังค่า
ลองง่ายดายคนใกล้    ไม่ได้ดื้อรั้น ทวี๚ะ๛
 

วัวควายจูงจุ่งได้อยู่ในคอก
ค่าจนตรอกใจ ต่างให้จูงได้ง่าย
วัวไป ดังค่าลองง่ายดาย
คนใกล้  ไม่ได้ดื้อรั้น ทวี 


 วันคืนคลานผ่านแล้ว        เลยไป
ไกลเยี่ยงวันไปไว          พร่างแพร้ว
แถวฐานผ่านเลยไกล        ทรายก่อ
ดุจเป่างานกาจแก้ว         โก่งก้ำกาญจน์ค่า ล้ำเอย๚ะ๛


วันคืนคลานผ่านแล้ว เลยไปไกล
เยี่ยงวันไปไว พร่างแพร้วแถวฐาน
ผ่านเลยไกล ทรายก่อดุจเป่างาน
กาจแก้ว โก่งก้ำกาญจน์ค่าล้ำเอย๚ะ๛  				
26 ธันวาคม 2546 15:39 น.

บทกลอนฮาเว็บประหารปีใหม่

tiki

๒๕๔๗*


 (พิฆาตน้องใหม่ให้ถึงที่สุด)

 เฮลโหล เพื่อนนักกลอนทั้งหลาย
*เฮ้ยไม่ได้ เฮลโหลไม่ใช่คำไทยสักหน่อย*
 อ้อครับ..หวัดดีเพื่อนรัก เด็กจากดอย
 * *สัมผัสน้อย **หวัดดี**ไม่ได้ไทยไม่ชัด*............(๑)


  อ่าพี่ครับ..ผมขอเรียนเข้าเขียนกลอน
 * *เฮ้ย..จบอักษรมาหรือเปล่า..ขอดูบัตร ?*
  อ่า.....โรงเรียนผม สอนงี่เง่า สารพัด
 *เฮ้ย...มันขัดหลักการนักเขียนกลอน *.............(๒)

 อ่อ ครับผอง น้องพี่ ปรานีเพื่อน
 ผู้มาเยือนเรือนไทย หน้าสลอน
มาเขียนงาน อ่านฉันท์ โคลง-กาพย์ กลอน
 * **กลอน** กับ **กลอน** ซ้ำกันมันไม่ดี*..........(๓)

 อ้อ ครับ ครับ อักขระ กะ ภาษา
ซ้ำค่าบ้าง ผมนึกได้ เขียนเดี๋ยวนี่
 * *เฮ้ย ..เขียนอย่างนี้ ..ดูไม่ได้ ..ค่าไม่มี*
 อ่า..คุณพี่ เอาอะไร ใช้เครื่องวัด ?...........(๔)


 *นี่ตัวผมคือกรรมการสถานนักกลอน
 ชื่อกระฉ่อนคนทั้งโลก เจ้าอ่อนหัด*
.. .. เอ่อ แน่ใจหรือครับพี่ ..ฟังไม่ชัด 
 ผมดูรหัส ชื่อเหมือนพัศดีคุก..............(๕ )

 *เฮ้ย..นักกลอน ย้อนอาจารย์ จะอ่านไม่ออก *

 ครับ.....อาจารย์ ผมไม่ได้ลอก อย่าติกตุก
คิดจากหัวผมเอง...อย่างเร่งรุก
กลอนไม่ทุกข์ ..สุขใจผม..ชมตัวเอง...........( ๖)

 * เฮ้ย..ไอ้น้อง..ผองที่นี่กวีชั้นสูง*...
.
 ..อ่า....นกยูง..ยังมีแวว ไม่ต้องเบ่ง
 ผมเห็นแต่ ปากกาจิ้ม ทิ่มกันเอง
 ดูโหรงเหรง เหล่านักกลอน ชักบางตา.....(๗ )

*เฮ่ย บาทสุดท้าย เห็นไหม ใจผิดพลาด
ฉันทลักษณ์ เอ็งวิปลาส ดูเสียท่า
สัมผัสใน หายไปไหน ขัดอุรา
* ควรเขียนว่า*เหล่ากลอนนักชักบางตา*.................( ๘) อ่า...คุณพี่ ..ผมมาเขียนเวียนกลอนผม
ด้วยคารม อาจไม่คม...เหมือนลูกหมา
เห่า บ๊อก แบ๊ก อ่านไร้ทุกข์ สนุก ละ วา
 *เฮ้ยบ๊อกแบ๊กนั่นภาษาอะไรของเอ็ง*..............(๙ )


 อ่าพี่ครับ....ผมชักเหนื่อย..ซะเมื่อยล้า
พี่จะมาวัดอะไรให้ตรงเป๋ง
พิฆาตผมทุกบันทัด *ชัดนักเลง*
  ปากกากลอน ทิ่มกันเอง... *ผมเกรงกรรม*..............( ๑๐)


 *อย่ามาซ่า เฮ้ย..ที่นี่ โคตรพี่เก่ง..*
 คร้าบ...ไปเบ่งที่อื่น..เถิดพี่..ถึงทีถลำ
พี่เก่งแล้ว..เชิญไปเปิด..ฟลอร์เต้นรำ
เริงระบำ . .* ซีสวรรค์*...ให้มันไป.............( ๑๑)

ส่วนพวกผมมันวิชา ค่าเด็กวัด
พระครูฯ หัด ให้เขียนอ่าน พอขานไข
หยิบหนังสือใส่ในมือ ท่องขึ้นใจ
กอขอไว..แตกฉาน งานวิชา..............(...........(๑๒ )

  แต่ใจผมล้วน..ใสดี..สีพิสุทธิ์
บ้าเขียนกลอนจึงเร่งรุดมาเทียบท่า
พี่    * กลอนครู*แต่พวกผม * กลอนคัน*   มา
ใจผมหลั่ง กลอนภาษา พันวาทะ..............( ๑๓)

 ผมตกลงเขียนที่นี่ ยึดหัวหาด
เชิญพี่ไปประกาศ ให้จะจะ
ไร้ฝีมือ ดื้อมาเขียน เวียนสาระ
หากชนะ ยึดพื้นที่ * ตีแมวตาย*

 โอ้ ฮูเร  ฮูรา ฮูรา ฮูเร
พวกเด็กผม เดินเกร่ สมใจหมาย
 เว็บไซท์ไทยอิสระแสนสบาย
 * เว็บประหาร*  เขียนกลอนได้ ใจเบิกบาน

  ขอให้ท่านนักเขียนกลอนเป็นสุขใจ
 สุขสดใสในปีใหม่ สนุกสนาน
 เขียนอะไรจงเขียนมาให้สำราญ
 พี่น้องบ้าน อย่ารำคาญ *พิฆาตกลอน*
       * ** ** *

 สวัสดีปีใหม่ให้น้องทุกคน
 จากพี่ ทิกิ _tiki กวีคอนโด
* ศุกร์ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ *				
25 ธันวาคม 2546 01:53 น.

สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ

tiki

  คืนนี้
ก็ย่างเข้าคืนวันใหม่ในคริสต์มาส
ขอความสุขถึงทุกคนในโอกาส
ถึงคราคราสแห่งเมตตาและการุณย์


      ฉันเวียนมาส่งอักษร
มาจดจรด้วยอุดหนุน
ให้ความรักและไออุ่น
แด่คุณคุณฝ่าลมหนาว


      ละอองไอ แห่งเมตตา
ด้วยกรุณาเป็นครั้งคราว
ผ่านม่านชีวิตอันยืนยาว
ด้วยเรื่องราวแห่งวันวาน

     
     ยินเสียงไซเล้นท์ไนท์
ยินเสียงเพลงสวดแสนหวาน
พ่อชอบเปิดเพลงบทกาล
ให้ใจผ่านความเมตตา

     ไร้ศาสนาไร้พรมแดน
เมตตาแม้นด้วยหรรษา
ขอใจรักพรจากฟ้า
ถึงทุกชีวาผู้ยากไร้

				
22 ธันวาคม 2546 17:26 น.

บทกลอน..แมวไม่อยู่..หนูขอมา

tiki

ยิ้มกะหนู หนูขอ--------------------------------------------------------------------------------@.อย่าทำตัวเป็นคนแก่จู้จี้ 

เด็กอย่างหนูนี้หดหู่ ..รู้บ้างไหม ? 

มาพูดเล่นแล้วหัวเราะเสนาะใจ 

หนูอยากได้หน้ายิ้มยิ้มปริ่มเมตตา.......(๑ ) 


@ มาหัวเราะกับหนู 

ให้ยิ้มสู้สดใสเริงร่า 

ยิ้มกับหนูได้ทุกเวลา 

หนูอยากยิ้มสามเวลากับผู้คน........(๒ ) 


@มายิ้มกับหนู 

อย่าให้หนูสับสน ฉงน ..ฉงน 

เมตตา..หัวเราะกับหนู ..อย่ากังวล 

หนูแค่คนตัวเล็กเล็ก เด็กน่ารัก........(๓ ) 


@อย่าทำตัวเป็นคนแก่ขี้บ่น 

หนูอาจฉี่รดที่นอน..ประสาทหนัก 

หนูไม่อยากรู้อะไร หนูอยากพัก 

เรื่องวุ่นนัก..หนูไม่เอา มันเศร้านะ........(๔ ) 


@มายิ้มกับหนู 

มานั่งดูทีวี..เปิดช่องดะ 

กี่ช่องก็คอยหัวร่อกันนะจ๊ะ 

ขอเอาละ..มานั่งหัวเราะกับหนู กับหนู........(๕ )
 
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน