30 กันยายน 2546 17:08 น.

ลงอีกครั้ง::จงใช้หน้ากระทู้ให้มีค่า อย่าอยากได้ปริมาณ จนผลาญหน้าคนอื่น

tiki

 @ ขอยกให้ เป็นที่หนึ่ง ของทุกเว็บ
สนุกสนาน แม้เหน็บเจ็บ นุ่มทุกหน
ช่างโอภา ปราศรัย ใจแสนซน
ควรทุกคน ไทยโพเอ็ม ควรยินดี @ 
  
@ เข้ามาวันละกี่ครั้ง ด้วยตั้งใจ
แต่จำกัดจำนวนไว้อย่าให้มาก
คิดถึงใจคนอื่นที่เขาก็อยาก
คิดจะฝากงานเขียนไว้บนกระดาน

@  ถ้าเห็นแก่ตัวมัวเมา..ดูเศร้าจิต
ใจฉันคิด...อยากมาเขียน...อยากมาอ่าน
อีกเมตตา  สุ้อุตส่าห์  ทิ้งการงาน
มาแต่งสาร  กานท์กลอน  ให้เพื่อนเรา

@ อย่าใช้สอย หน้ากระดาน ให้สิ้นเปลือง
มันเป็นเรื่อง ดูไม่งาม ทั้งโฉดเขลา
มองปริมาณ ยกตำแหน่ง แย่งก้าวเอา
นานนานเข้า คนเข้ามา ก็เบื่อใจ

@ จึงขอฝาก ไว้ให้อ่าน และให้คิด
ช่วยสะกิด ดูบางเว็บ น่าเลื่อมใส
เขาตอบความ เพื่อนทุกคน อย่างสนใจ
ส่วนตัวเขา เขียนกลอนไว้ หนึ่งบทตอน

@ ทำอะไร อย่าให้ใคร เขาว่าได้
เป็นผู้ใหญ่ ใช้สติ คิดสั่งสอน
อย่าแข่งขัน กันไม่งาม เหมือนละคอน
หน้าตลาด ทุกบทกลอน น่าละอาย

@ ทำอะไร ด้วยใจดี มีคนเห็น
เขาสรรเสริญ พูดกันเป็น เช่นมิตรสหาย
ทำอะไร เห็นแก่ตัว และใจร้าย
ก็ลงท้าย ใช้ทรัพย์ส่วนกลาง อย่างมีภัย @ 
 
 
 
  Poem ID :  39096 - ผู้ชม 59  ผู้ตอบ 12 
 
 
 				
30 กันยายน 2546 14:24 น.

ตอนที่ สอง ถวายบังคมเบื้องพระบาทพระปิยะมหาราชพจน์บทมาลย์ ๒

tiki
คราสมเด็จพระปิยะมหาราช
บรมนาถสวรรค์ประทานอนุสรณ์
พระโอรสพระจอมเกล้าฯ เจ้านาคร
พระมารดร..สมเด็จพระเทพศิรินทราฯ	.......๑๑

ธ.ทรงเป็นเจ้าฟ้าน้อยแสนน่ารัก
ทรงเรียนหนักวิชาการงานศึกษา
เริ่มสำนักกรมหลวงวรเสรฐสุดา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุตรี	.......๑๒

ทรงร่ำเรียนภาษาศาสตร์จนแตกฉาน
อีกโบราณราชประเพณ๊ทรงศักดิ์ศรี
ทรงรู้รอบรู้ระบอบประเพณี
จนเป็นที่เชี่ยวชาญโบราณกลอน		......๑๓

อีกเชี่ยวชาญวิชาการด้านรัฐศาสตร์
ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงเฝ้าสอน
ราชประเพณีโบราณคดีราชบวร
สมเด็จพระชนกนาททรงสร้างสอนพระบุตรา	.......๑๔

	ทรงได้เป็น กรมหมื่นพิฆเณศวรสุรกาศ 
คราพระบาทฯพระชันษาเก้าพรรษา
ทรงได้รับสถาปนาจากสมเด็จพระราชบิดา
ตรงกับปีระกาสองพันสี่ร้อยสี่	.......	๑๕

ทางด้านการศึกษาแห่งศาสนา
ภาษามคธคือภาษาบาลีศรี
ทรงได้เรียนกรมราชบัณฑิตกับครูดี
หลวงราชาภิรมย์นี้พระยาปริยัติธรรมธาดา(เนียม).......	๑๖


อีกภาษาอังกฤษนั้นท่านทรงคล่อง
ทรงฝึกผ่องกับแหม่มแอนนาคนข้างท่า
คือแอนนา เลียวโนเวนส์ เจ้ามายา
เขียน เดอะคิงส์แอนด์ไอ มาไม่น่าชม	.......๑๗

อีกหมอจันดเล และนายแพ้ตเตอร์สัน
ล้วนได้สรรค์ชื่อไว้ให้โลกขรม
ได้ถวายการภาษาประคารม
ทรงนิยมเจรจาว่าความดี		.......๑๘

ทั้งนี้นั้นต้องบังคมพระบรมชนก
ทรงหยิบยกเลือกสิ่งแปลกแหวกวิถี
พลิกแผ่นดินเมืองสยามข้ามราวี
สร้างศักดิ์ศรีปกแผ่นดินถิ่นเอเชีย		......๑๙

ทรงสั่งสอนต้อนอบรมพระโอรส
ให้รุดหน้าใสสดไม่มีเสีย
ให้เก่งงานลือพลังสั่งคลอเคลีย
ทรงเฝ้าเจียรไนเพชรเม็ดเขื่องงาม	.....๒๐
เนื่องระลึกครบ๑๕๐ปีวันพระราชสมภพ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๙๖
ตรงกับ เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก(UNESCO)
ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์เป็น
บุคคลดีเด่นของโลกด้านวัฒนธรรมและสังคม 
นับแต่ปี ๒๕๔๕

แหล่งที่มา
สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนังสือ สกุลไทย โดยบทบรรณาธิการ และบทความคุณหญิง กุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ
บทความพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย ซีพีเอไทยดอทคอม

  				
30 กันยายน 2546 03:26 น.

ถวายบังคมเบื้องพระบาทพระปิยะมหาราชพจน์บทมาลย์ ๑

tiki

คราเมื่อร้อยห้าสิบปีผ่านไป
ครบวาระไซร้พระองค์ท่านผันสถาน
จากโลกทิพย์พรหมทวิสุทธามาลย์
๒๐ กันยา คราที่ผ่าน จารโลกา 		....๑

สู่ปราชญ์เปรื่องนามกระเดื่องบุคคลเด่น
แห่งโลกวัฒนธรรมเน้นสังคม ชมภาษา
พระฯเสด็จถ้วนทุกมาครฝากปัญญา
พระปิยะมหาราชเจ้า แห่งชาวไทย	....๒

เกล้าหม่อมฉันขอน้อมกายถวายคำนับ
รักนี้จับจิตนาน...เกินขานไข
รักล้นหลาย..ถวายพระองค์...คงหมดใจ
รักยิ่งใหญ่..หาสิ่งใด...มาเทียบเคียง	...๓

เพียงระลึกถึงพระโฉมใจโน้มหา
พลันน้ำตารื้นไหลแม้นไร้เสียง
พระเมตตาสูงล้ำเกินสำเนียง
จะเปล่งเพียงกล่าวคำล้ำในตน	....๔

ตุลาคม ทุกปี คลี่ผกา
ล้วนกรองมา เพื่อถวาย พระราชกุศล
ยามนี้ไร้ ใกล้ถวาย  สายกมล
เชลงบท	ชลอนิพนธ์	ถวายพระพร	....๕

จะกี่วัน		กี่คืน	จะกล่าวไป
ให้หมดใจ	ในรักเช่น	เป็นอนุสรณ์
ถวายพระองค์	ทรงยศ	 พจน์อาวณ์
เป็นบทกลอน	สืบความ	ตามยินมา	....๖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดั่งสิงขรเข้มศิกขา
เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับรัชเหล่าประชา
รัชกาลที่ห้ารัตนโกสินทร์แผ่นดินไทย		....๗

ธ.ดำรงวงศ์กษัตริย์จักรีวงศ์
ธ.ประสงค์ดำรงกิจสิทธิ์มไหย์
สวรรค์ส่งดำรงเกิดจากแดนไกล
อุบัติไซร้เพื่อได้รักภักดิ์ล้นแดน		....๘

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร
ร้อยห้าสิบปีผ่าน ๒๐กันยา ประชาแหน
ปีสองพันสามร้อยเก้าสิบหกยกแว่นแคว้น
เมตตาแน่นเนืองนองก้องกังวาน		.....๙

ยกพระนามพระปิยะมหาราช
เมื่อพระบาทฯสวรรคตหมดสังขาร
หากพระนามเดิมองค์มงกุฎพระราชทาน
ยิ่งยืนนานสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์.......๑๐

จบตอนหนึ่ง
เนื่องระลึกครบ๑๕๐ปีวันพระราชสมภพ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๙๖
ตรงกับ เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก(UNESCO)
ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์เป็น
บุคคลดีเด่นของโลกด้านวัฒนธรรมและสังคม 
นับแต่ปี ๒๕๔๕

แหล่งที่มา
สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนังสือ สกุลไทย โดยบทบรรณาธิการ และบทความคุณหญิง กุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ
บทความพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย ซีพีเอไทยดอทคอม

				
29 กันยายน 2546 01:03 น.

เป็นกำลังใจให้น้องน้องร่วมช่วยกันสร้า่งสรรค์สิ่งแวดล้อม

tiki  
เมื่อวันก่อนตอนค่ำนิด บ้านทิดโส
พ่อคนโก้ หอบลูกอุ้ม ให้อุ้มนะป้า
วันนี้ผม ขอเชิญประชุม รุมสมองมา
เรื่องมีว่า เพื่อนมาขอ ก็ช่วยกัน

จะจัดทัวร์ นำเด็กเล็ก และเด็กใหญ่
ซึ่งอาศัย ในชุมชน คนในฝัน
พาเด็กไป อนุรักษ์ไทย เขาใหญ่กัน
เด็กชุมชน สมุทรปราการนั้่น ไม่เคยเยือน

เจตนา ของน้องเบียร์ ฟังเสียก่อน
เด็กคลายร้อน ชมชาติธรรม คำใดเหมือน
เด็กสนุกสนาน ผู้ใหญ่ก็สุขใจ ให้ต้องเตือน
อีกดาวเดือน เข้าแค้มป์ไฟ น่าไปจัง

ขออนุโมทนา ใจหนุ่มสาว ชาวบ้านเพลง
ร่วมทิดโส จะบรรเลง เพลงมนต์ขลัง
นำกลุ่มเด็ก เขาแออัด จัดโด่งดัง
เยือนเขาใหญ่ ให้น้องฟัง ชมเขตคาม

ได้รู้จักคุ้มธรรมชาติ คาดงามงด
จิตหมดจด เด็กยินดี มีคำถาม
กลับไปรัก สิ่งแวดล้อม พร้อมงดงาม
สุขภาพใจ สุขภาพความ ได้ตามใจ

คราหนุ่มสาว เขาทำดี เร่งรี่บอก
นับเป็นเรื่อง ไม่กลับกลอก บอกไว้ให้
ใครไปได้ เป็นพี่เลี้ยง ชุมชนไกล
ใครไม่ไป ก็ช่วยส่งใจ ของเงินทอง
tiki
 				
27 กันยายน 2546 03:07 น.

หญิง...ชาย...คือ ..ซ้่าย.....ขวา....คู่โลก

tiki


  ช้างเท้าหน้า ตกหล่ม จมจนมุด
เท้าหลังรุด  ฉุดไว้ ใ้ห้ถอนฝืน
แต่เท้าซ้าย  สลับขวา พาเดินยืน
คือแรงขืน  เหนี่ยวนำ ค้ำโลกา

              มาออกแรง  กันไว้  ในวันนี้
            เพื่อสตรี   ได้รับสิทธิ์  กันทั่วหน้า
            เป็นแรงกาย  แรงใจ   ในศรัทธา
            คือปัญญา   ในภารา  แห่งเหย้าเรือน                   
                              
               คือสองเพศ   ผู้ก่อเกื้อ   สืบเชื้อสาย
             มนุษยชาติ  เหนือสัตว์หลาย   ในแนวเถื่อน          
             สมถะ     และสันโดษ    โชติช่วงเยือน
             ใจอย่าเบือน  บิดผัน      จากจรรยา 
         
           คือแรงใจ  แรงกาย  ดั่งร่ายมนต์
         เสกไว้คล้อง  ใจคน    ค้นคุณค่า
         ดั่งบุญนำ   ทำไว้     คู่กันมา
         สลักรัก   ประจักษ์อุรา ควรค่ากัน


 
           ดั้งเท้าซ้าย  เท้าขวา  ทำหน้าที่
          จรรโลงโลก   ใบนี้   เป็นแม่นมั่น
          สองสลัก    ตระหนักซึ้ง   ซึ่งรักนั้น
          ตราบชีวัน    สิ้นสลาย   มิคลายคืน				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน