31 สิงหาคม 2547 18:59 น.

สมเด็จพระปิยมหาราชฯผู้ทรงปลดทาส..The King who freed slaves

tiki

  สมเด็จพระปิยมหาราชฯผู้ทรงปลดทาส..
King Chulalongkorn, Rama V,The King who freed slaves 

       ๏ ข้าฯขอกราบเบื้องพระบาทพระองค์ท่านถวายพระพร
    ขอยอกร ธฯ ประสงค์จำนงหมาย 
    ด้วยแผ่นดิน..ฤๅเคยเย็น..เป็นมิกลาย
    ราวพระพายพัดพระดำรัสตรัสประทาน ๚ 

       ๏ เย็นด้วยเกล้า เย็นศิระ พระฯปกกระหม่อม
    ทรงถนอม ใจประชา มิร้าวฉาน
    พระดำรัส  เอื้อยอกร...ก่อนจะจาร
    แผ่นดินธรรม นี้สมาน...สามัคคี ๚ 

      ๏  พระดำรัส โปรดเกล้า ฯ ประทานไว้
    แด่บาทหลวง...อิหม่าม ไซร้...อย่าอึงมี่
    จะศาสนา .....ใดใด ....ในปฐพี
    อนุญาต.....ประเทศนี้......ประเทศไทย ๚ 

       ๏  ให้เจริญด้วยธรรม....ค้ำประสาน
    ให้จรกัน....วรรณจาร....ให้ผ่องใส
    ให้สืบทอด.....ศีลธรรม....ค้ำเขตไว้
    เพื่อดวงใจ....ทุกไทย....ได้เสรี ๚ 

       ๏  เหนือจดใต้....แดนนี้....คลี่ขยาย
    สิทธิเสรี......ทรงร่าย....ไว้ทุกที่
   ปลดปวงทาส.....แทบพระบาท....แผ่นดินนี้
   ปล่อยชีวิต........ทุกชีวี........ทุกที่พลัน ๚ 

      ๏  แม้นเป็นทาส........ผูกโซ่....มิได้ฆ่า
   ทรงอุตส่าห์......สั่งพระนาย.....ปล่อยเถิดนั่น
   ไว้ชีวิต......บิณฑบาตร......ขอไว้กัน
   ปล่อยสัตว์ได้.....ปล่อยคนนั้น.....ให้เป็นไท


       ๏ เนื่องในวาระที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO) ได้ ประกาศให้ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ นี้ 
เป็นปีเพื่อการรำลึกการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาส 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗  ๏ 

      ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัย 
     ขอพระญาณอันผ่องใสในพระสยามเทวาธิราช
แห่งองค์สมเด็จพระปิยมหาราช.. ..
ได้ประกาศพระนามแผ่ไกลไพศาล ...
แผ่ตระการ.....แด่มนุษยชนทั่วหล้า..กระเดื่องพระนามา  พระมหาราชไทย
ผู้ได้รับรักจากทุกชนชั้นทั่วหล้าไป...ทั่วทุกทิศปฐพี....นี้แล ๚ะ๛- .  
   
.........  KING RAMA THE 5 th  KING CHULALONGKORN 
         who had let the freedom to all people 

             When he freed slaves....

  When he declared ****This is the land of freedom
     where you alll can be free..for your walk of life.
       The King gave all lives,.their freedom.
               With all my love for 
His Majesty the King Chulalongkorn the Great,King Rama 5th .

           ขอถวายพระพรพระองค์ท่าน
     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
                    ทิกิ_tiki

มีปัญหาใดใดทั้งปวงในประเทศนี้....
แล้วระลึกถึงพระองค์ท่านจะ ช่วยให้จิตใจเราแจ่มใส
ระลึกถึงพระคุณอันล้นเหลือมหาศาล 
พระเดชพระคุณท่านแผ่ไพศาลเจิดจรัส ...ไปทั่วนานาทิศานุทิศ
ระลึกถึงท่าน .......ท่านทรงเป็นพระสยามเทวาธิราชพระองค์หนึ่ง
จิตใจเราก็แช่มชื่นขึ้นไม่เศร้าหมอง 
อธิษฐานขอให้ท่านช่วยดูแลประเทศสยามของเราให้รอดพ้นวิกฤติ

องค์การ ยูเนสโก นั้นได้จัดลำดับให้ พระองค์ท่านเป็นนักปลดปล่อยทาส
หนึ่งในการดำเนินการปลดปล่อยทาสในโลก.
..เป็นที่น่าชื่นใจสำหรับข่าววันรำลึกการปลดปล่อยทาสแห่งสหประชาชาติ
23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา 

 2004
 UNESCO tribute to King Rama V, reformer of Thailand
 UNESCO Headquarters, Ségur Hall
02 Apr 2004 - 02 Apr 2004 In collaboration with UNESCO, Thailand
 will honour King Chulalongkorn, Rama V, 
on the occasion of the 150th anniversary of his birth.  
  สมเด็จพระปิยะมหาราชฯผู้ทรงปลดทาส.
King Chulalongkorn, Rama V,The King who freed slaves .

อ่านงานละเอียดเต็มที่ได้ที่ส่วนเรื่องสั้นและบทความ 
http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=3196

ทิกิ_tiki 

จารประกอบงานใหม่เมื่อ
คืนพระอังคาร ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗				
31 สิงหาคม 2547 14:29 น.

นกตะวันถึง หลัก ๑๐๐๐ ยินดีอีกครั้ง

tiki


 ยินดีแด่ นกตะวัน ถึง หลัก ๑๐๐๐  

   ขอแสดงความยินดีที่ หลัก ๑๐๐๐  
เป็นนักฝันในดวงใจให้ควรค่า
เป็นนักเขียนกลอนงามเกินพรรณนา
เป็นนักล่าถ้อยสาธกเรื่องนกบิน

    คือ* นกตะวัน ผู้สัญจรอ่อนอารมณ์
ผู้ชื่นชมชาวอักษรร่อนร้อยถิ่น
คือคำหวานผสานค่าเป็นอาจินต์
ทั้งชีวิน มอบธรรมชาติ..สะอาดใจ

    นาม นกตะวัน มาวันแรก แปลกอบอุ่น
เรื่องละมุนด้วยคุณค่าปราศสาไถย
มีเรื่องราวปักษามาแต่ไกล
มอบไว้ให้ไทยโพเอ็มเต็มคารม

    เป็นคุณค่าน่าสาธกยกตัวอย่าง
มิรู้วางมิรู้ห่างมิขื่นขม
เป็นแบบอย่างงานงามน่านิยม
เพื่อสังคม..ธรรมชาติ สะอาดตา

   คือความเพียรพยายามฝ่าหนามพง
แหวกกลอนรักลุ่มหลงหลากไร้ค่า
สู่บันทึกห้วงชีวิตจิตวรรณนา
เทิดพระคุณอักขราภาษาไทย

   เป็นคุณค่าวรรณคดี พลีพิจารณ์
เพื่อเยาวชนรุ่นลูกหลานจักใจใส่
เพื่ออนาคตยุวชนบนทางไกล
สู่ปักษาพนาไพร..ใจรักกลอน

ทิกิ_tiki
30 ส.ค. 47 - 11:49 

ขอบคุณ นักกลอน Thaipoem

ขอเอ่ยถ้อยร้อยคำให้ฉ่ำจิต 
แด่มวลมิตรมากล้นคนทั้งหลาย
เข้ามาอ่านกานท์กลอนเพื่อผ่อนคลาย 
หวังสบายสุขสันต์ทุกวันคืน

จงสุขใจในกลอนอักษรฉัน 
ถ้อยเรียงนั้นเรื่อยไปมิได้ฝืน
ด้วยคิดตรองกรองกลั่นทั้งวันคืน 
เพื่อยั่งยืนยิ่งไปในนิรันดร์

เพราะน้ำใจใสสดงดงามนี้ 
สร้างฉันมีมานะพละฝัน
แต่งงานกลอนค่อนมากหลายหลากพลัน 
ดั่งสวรรค์สรรค์ให้ได้พบเธอ

จึงขอบคุณอุ่นไอในความรัก 
สอดสลักซึ่งน้ำใจหาใครเสมอ
จะจดจำคำถ้อยเรียงร้อยเธอ 
มั่นเสมอสืบไปไว้ชั่วกาล 

 : 1325 - นกตะวัน 
: 326622 - 01 ก.ย. 47 - 00:48 


นกตะวันถึง หลัก ๑๐๐๐  ยินดีอีกครั้ง				
30 สิงหาคม 2547 11:53 น.

ยินดีแด่ นกตะวันถึง หลัก ๑๐๐๐

tiki

ยินดีแด่  นกตะวัน
ถึง หลัก ๑๐๐๐   

   ขอแสดงความยินดีที่หลัก ๑๐๐๐  
เป็นนักฝันในดวงใจให้ควรค่า
เป็นนักเขียนกลอนงามเกินพรรณนา
เป็นนักล่าถ้อยสาธกเรื่องนกบิน

    คือ*นกตะวันผู้สัญจรอ่อนอารมณ์
ผู้ชื่นชมชาวอักษรร่อนร้อยถิ่น
คือคำหวานผสานค่าเป็นอาจินต์
ทั้งชีวิน มอบธรรมชาติ..สะอาดใจ

    นามนกตะวันมาวันแรก แปลกอบอุ่น
เรื่องละมุนด้วยคุณค่าปราศสาไถย
มีเรื่องราวปักษามาแต่ไกล
มอบไว้ให้ไทยโพเอ็มเต็มคารม

    เป็นคุณค่าน่าสาธกยกตัวอย่าง
มิรู้วางมิรู้ห่างมิขื่นขม
เป็นแบบอย่างงานงามน่านิยม
เพื่อสังคม..ธรรมชาติ สะอาดตา

   คือความเพียรพยายามฝ่าหนามพง
แหวกกลอนรักลุ่มหลงหลากไร้ค่า
สู่บันทึกห้วงชีวิตจิตวรรณนา
เทิดพระคุณอักขราภาษาไทย

   เป็นคุณค่าวรรณคดี พลีพิจารณ์
เพื่อเยาวชนรุ่นลูกหลานจักใจใส่
เพื่ออนาคตยุวชนบนทางไกล
สู่ปักษาพนาไพร..ใจรักกลอน

ทิกิ_tiki

: 4895 - tiki 
 : 325204 - 30 ส.ค. 47 - 11:49 

ทิกิ_tiki 				
30 สิงหาคม 2547 09:34 น.

๑๐๐ ปี ศรีบูรพา

tiki


 ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา
      ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘
      
    นั่งอยู่บู๊ธ ใกล้กัน แผ่นคั่นอยู่
  มีโอกาสได้ยืนดูพบปะหน้า
  ห้อง*กุหลาบ สายประดิษฐ์* เรืองนามา
  คือ ยูเนสโก สถาปนา ครบ ๑๐๐ ปี

    องค์การศิลปะและวัฒนธรรมแห่งโลก
 ดับความโศกสายงานขานศักดิ์ศรี
 แม้น*กุหลาบ* ฯ ต้องเข้าคุกอยู่หลายที
 ด้วยปรานีประชาชนจนเจ็บตัว

   คือผลงาน ในบทเรียนกระทรวงศึกษา
 เด่นอย่างยิ่ง *ศรีบูรพา* ค่าเหนือหัว
 มีชีวิตให้พินิจ..ไม่หมองมัว
 ไม่ลืมตัวลืมสังคมลมปากใคร

    เป็นต้นแบบ *รางวัล ศรีบูรพา.*
แก่นักเขียนสร้างสรรค์ค่าสังคมได้
ปี ๔๑ กรุงเทพฯมหานคร มอบพรชัย
ตั้งชื่อไว้ ถนน ศรีบูรพา บางกะปิ พลัน
 
  ที่ ๑๕ สิงหาคม ปีสี่หนึ่ง
แผ่นป้าย วันสันติภาพ ซึ้งตรึงใจฉัน
ณ สวนสันติภาพ มหานครธรรม์
ปี ๔๓ นั้นคือรางวัล ปรีดี พนมยงค์

  *ข้างหลังภาพ*..*ลูกผู้ชาย.*.*สงครามชีวิต*
สลักในจิต *แลไปข้างหน้า* อันสูงส่ง
*แม่* แห่งแม็กซิม กอร์กี้ เกินบรรจง
*อุดมธรรม * อันมั่นคง พุทธศาสนา

   เป็นชีวิตมีคุณค่าทางสายเขียน
ท่านบรรจงพากเพียร ..ใช่หรรษา
เรียกร้องเชิดชูประชาธิปไตย ตลอดมา
แท่นพิมพ์ล่ามโซ่.ข่มอัตตา ก่อนประชาธิปไตย

   เส้นทางชีวิตลิขิตเขียนเพียรเพื่อมนุษย์
บริสุทธิ์ สะอาด ...ไม่สดใส
กี่ครั้งหนังสือพิมพ์ปิด..ริดรอนไทย
แต่หัวใจ..นิรันดร์ มั่นนภา
 
    ขอเชิดชู *ศรีบูรพา* *กุหลาบ สายประดิษฐ์*
ร้อยปีแห่งชีวิตมีคุณค่า
องค์การเพื่อวัฒนธรรมสหประชาชาติประกาศนามา
เฉลิมฉลองปี ๔๘ ประชา...สามัญชน

ข้อมูลจากแผ่นปลิว *บ้านศรีบูรพา* 
ขอแสดงความคารวะ*ศรีบูรพา*
 ผู้กำเนิดมาในโลก ครบ ๑๐๐ ปีชาติกาล
 ที่จะถึง ปีหน้า วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 ผู้มีเกียรติประวัติการงานมากมายมหาศาล
เป็นคุณูปการแก่มนุษยชนโลก และ มนุษยธรรมไทย

ทิกิ_tiki

จารเมื่อ ๙:๐๐ นาฬิกา
เช้าพระจันทร์ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
กรุงเทพฯเมืองสีเทา ประเทศไทย
๑๐๐ ปี ศรีบูรพา
ทิกิ_tiki				
28 สิงหาคม 2547 23:44 น.

ดีใจพบกวีซีไรท์

tiki

ดีใจพบกวีซีไรท์

ขอแสดงความยินดีแด่กวีซีไรท์คนล่าสุด

ในระหว่างนั่งทำงานด้านตรงข้าม
เหล่าคนงามน้ำใจเรื่องในฝัน
ก็เดินเข้ามาที่ชมรมน้ำหมึกกัน
ล้วนนักเขียนใหม่ไม่จำนรรจ์ไม่รู้ว่าใคร

เมื่อสอบถามความได้สองกวีเด่น
ก็เชิญเขียนลายเซ็นแนบไว้ให้
รวมกวี ในเรื่องรวม กุดจี่ไง
สองท่านไซร้ เขียนแล้ว ลูกค้ามา

   นั่งบรรยายท้าวความบทกวี
ว่าแหล่งที่ค้นความชำนาญค่า
ก็เพียงบรรยายสิ่งที่พบประสบตา
บันทึกว่าได้พบผ่านประการนั้น

   อยู่จนค่ำ หนุ่มขรึมคล้ำมายืนมอง
ผ่านหน้าปกหนังสือจ้องยิ้มขำขัน
เลยถามน้องว่าเขาหนอคือใครกัน
ยิ้มเอ็นดูขำนั่น...เอ๊ะ เป็นใคร
 
   อ้าวพี่นี่..กวีซีไรท์ คนล่าสุด
พี่เลยเชิญเร่งรุดมายืนใหม่
มอบบทกวีคอนโด ให้ทันใด
ก็เป็นใครเห็นชื่อกวีคงขำจริง

  ให้เธอเซ็นในหนังสือรวมคนฝัน
แล้วจำนรรจ์อยู่สองคำแสนดียิ่ง
ให้ไปพบกลางถนนยลอ้างอิง
มิรู้หรอกบอกตาติ่งตาต่ำตน

   ท่านกวีซีไรท์ เพิ่งได้ตำแหน่ง
มายืนแฝงมองหนังสือยิ้มฉงน
เลยเสียทีต้องมาเซ็นเข็นมาดล
สมใจคนพบกวีมีราคา....


ขอยินดีท่านกวีซีไรท์ใหม่
สมควรให้อมยิ้มปริ่มทีท่า
มาดเธอเย็นนัยน์ตาฝันเกินพรรณนา
ขอบคุณมาเยี่ยมเยียนเวียนเพื่อนกัน

ขอแสดงความยินดีแด่กวีซีไรท์คนล่าสุด
ทิกิ_tiki				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน