19 พฤษภาคม 2551 21:21 น.

๏ คำโคลงวิสาข์บรรพ์ ๏

tiki

๏ คิดถึงคำหนึ่งน้อม..........เพ็ญโพยม
มองแต่จันทร์หรุบโลม..........หลบเค้า
มัวเมฆหมอกแสงโทรม.........จันทร์หลีก..เร้นเฮย
น้อมนบบูชาเจ้า...................แจ่มนี้วิสาข์วัน ๚ะ

  ๏ บัวบรรพ์บัวต่ำแท้.............ตามตม
เขาสิเด็ดดอกดม...................ดาษไว้
รักธรรมหลีกอาจม.................จึงเด็ด...เทอญนา
บานเบ่งประดับให้..................ดั่งหิ้งบุษบา ๚ะ๛


   ๏ สองมือจึงประณตประนมไหว้
พุทธบูชา ณ ใจ สิหวังมั่น
ณ เพ็ญ-หก-เกิด-ตรัสรู้-พลัน
สุดท้ายนั้น -นิพพาน- ผ่านนิวรณ์

    ๏ ขอบูชาบัวบรรพ์อันต่ำค่า
เสมือนว่าจากตมซมอักษร
ณ ราตรีแห่งวิสาข์แห่งนาคร
ตราบม้วยมรณ์ถือพระองค์เป็นธงไชย ๚ะ๛

     ขอน้อมถวายบัวน้อยแด่พระพุทธองค์
ผ่านสื่อไฟเบอร์อ๊อพติค ณ ราตรีแห่งวิสาขบูชา
            tiki_ทิกิ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน