14 กันยายน 2551 08:31 น.

: : คิดถึง : :

tiki

 : : คิดถึง : :

ขาดคำนึง ขาดกัน ก็หวั่นไหว

แค่  : : คิดถึง : : ..หวนพลัน  ณ วันใด

จิตก็สั่ง มือ ไม้ ให้ ลงกลอน : : คิดถึง : : ทุกคนค่ะ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน