20 กรกฎาคม 2554 00:47 น.

๏ อวยพรเผ่าไทยให้สุขนิรันดร์...

tiki

    ๏  เข้าห่มผ้า พาตัว ปราศมัวหมอง

ไล่ละออง ผองเจ็บ อันเหน็บแสน

เขารักไทย ขายไทย ทั่วดินแดน

เสมือนแม้น ลูกเล่ห์ เนรคุณ ๚ 


  ๏   จึงห่มผ้า พาตัว ปล่อยชั่วผ่าน

สวดมนต์บท นานนาน ผ่านเรื่องวุ่น

เพราะมีชาติ เสมือนแม่ แผ่เจือจุน

ประชาชน มีบุญ มีแม่ดี ๚


  ๏  แต่บัดดล ชาติเรา เขาคอยเฉือน

ทั้งบิดเบือน ตอกไข่ ใส่ล้านสี

ลากไปศาล สมาคม ชมอับปะรีย์

จันจะไร มิใยดี ทุกวี่วัน ๚

 ๏   แม่แผ่นดิน จึงเศร้า เหงาหนักหนา

ทั้งบุตรา บุตรี ก็เสียขวัญ

มาเถิดลูก กลับอ้อม อกอนันต์

ชุบชีวัน เรียกขวัญ ให้กลับคืน ๚


 ๏  แม่จะสวด จะอ้อน วอนพรพ่อ

ฟ้าชะลอ  ลอยเลื่อน เกลื่อนปมฝืน

ถนอมเอ๋ย ถนอมลูก ผูกหยัดยืน

"เราเผ่าไทย จงแช่มชื่น นิรันดร " ๚ะ๛ 


tiki_ทิกิ

บันทึกไว้ ณ เรือนไม้เก่านนทบุรี สยาม ราชอาณาจักรไทย
คืนพระอังคาร ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เพลา ๒๓:๑๐ นาฬิกา				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน