23 พฤศจิกายน 2555 02:24 น.

แวะเวียน

tiki

ลมหนาวมาอีกหน     ลบเลือนหมองหม่นบนดอย				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน