20 มิถุนายน 2555 11:20 น.

--------๏ บทกลอน :ลิงปิดประตู ๏ ๚ะ๛---------บรรพ์ ๑

tiki

------------------------------------------
๏ บทกลอน :ลิงปิดประตู ๏ ๚ะ๛ -บรรพ์ ๑
-----------------------------------------

๏  เห็นมากหลาย มองคล้าย เหนือธรรมชาติ
ว่า "ลิง "นั้นสามารถอยู่ได้นิ่ง
หากปิดหู-ปาก-ตา เป็นได้จริง
คนเคยหยิ่ง กลับต้องคิด พิจารณา	 ๚

๏ เหตุใดลิง จะนิ่ง ต้องปิดหู
ลองคิดดู จิตฉงน วนหนักหนา
เพียง"แว่วเสียง" ยังเอนเอียง เบี่ยงมาตรา
หยุด"หูเบา" ถ่วงหนักค่า ราคาคน	 ๚

๏ ฤๅเพราะเรา "ฟังเขาว่า" น่าสงสาร
จิตเดือดดาล จิตป่วย กระเสือกกระสน
จิตคั่งแค้น ทรมาณ พลุ่งพล่านตน
เหตุเพราะหู เยี่ยมยล ช่องรูคำ ๚

๏  จึงเริ่มแรก จิตแหวก ไปปิดก่อน
หยุดรับร้อน ถ้อยว่า วาจากระหน่ำ
ลอง หูหนัก ผลักหูแว่ว แจ้วล้านคำ
ปิดประตู สีดำ ปิดหูตน ๚ะ

 tiki_ทิกิ บันทึกไว้ เพลา ๑๑:๐๐ น. 
วันพระพุธ ๒๐ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๕๕๕
บันทึกสู่คอมพิวเตอร์ส่วนตนของข้าพเจ้า 
 ณ สถานพำนักถนนพัทยาสายสอง
ระหว่างเมืองพัทยา ชลบุรี				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน