11 กรกฎาคม 2555 13:35 น.

๏ ไก่ได้พลอย ลิงได้แก้ว

tiki

๏  เปรียบเจ้าของเพชรมณีอันมีค่า
โง่ มิรู้ราคา ทำทิ้งขว้าง
ประดุจไก่จิกพลอยหล่นตามทาง
ลิงเขวี้ยงร้างแก้วเพชรเก็จตระการ  ๚

๏  ไม่รู้จักทำเรือนรับยอดเพชร
ชีวิตจึงเบ็ดเสร็จลงคลุกถ่าน
เมื่อเพชรลอยหลุดลับกลับวิมาน
ก็ยังโง่ดักดานวิบากตน   ๚ะ๛

           tiki_ทิกิ
 จารไว้บันทึกภาพหลังที่ผ่านมาของชีวิต
ใครบางคนผู้มีฝุ่นผงบังนัยน์ตา         
กว่าจะรู้ว่าได้เสียแก้วมณีล้ำค่าเมื่อตนเอง
ล้มกลิ้งลงบนพสุธา หมดเนื้อประดาตัว
       ณ วันพระ พระพุธ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน