17 มกราคม 2558 01:17 น.

มาลอง

tiki

* หายไปนานหลายปี
เหมือนมิมีวิญญาณผ่านให้เห็น
อาจเพราะวุ่นเวียนสว่านซ่านกระเซ็น
ดึงกระเด็นเจ็บไข้ทั้งใจ-กาย
*  แต่วันนี้เวียนกลับมาจับเจ่า
เหมือนนกเค้าดุ่มถลาหาสหาย
ร้องหึดหึดถึดทือซังกะตาย
แอบเขียนลายฝากกลอนสักตอน.....นะ 
                     
            
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน