30 ตุลาคม 2547 20:02 น.

รายงานหนังสือชีวิตสอนชีวิต ทิกิ

tiki

เรียนเรื่องส่งหนังสือ รวมบทประพันธ์ชีวิตสอนชีวิต  ทิกิ
ในhttp://www.thaipoem.com
    ละลอกสองค่ะ
 1 คุณ yaya   California USA 1ชุด เล่ม1และ2 
                 และมอบให้     ห้อง สมุด 1 ชุดเช่นกัน
2. คุณวาพราว กทม          1ชุด เล่ม1และ2
                  และมอบให้ห้องสมุด 1 ชุดเช่นกัน
3 คุณเกี้ยมอี้ ส่งเพิ่มอีก      1ชุด เล่ม1และ2 
                  และมอบให้ห้องสมุด 1 ชุดเช่นกัน
4. คุณ อ้อมใจ ใจปลายทาง    เล่ม 2 1เล่ม 
            และ 1ชุด เล่ม1 และ เล่ม 2 สำหรับมอบให้ห้องสมุด
5 วเนจร GEO26           เล่ม 2 และ เล่ม 1 และ ฝากเล่ม2 เพื่อการมอบให้ห้องสมุดใกล้บ้านใดๆ 1 เล่ม
6 คุณปีกฟ้า (นักเขียนรับเชิญ)  เล่ม2 จำนวน2เล่ม
7 คุณ พี่ดอกแก้ว และคุณยวรีเล่ม2 รวม 6 เล่ม
8 คุณไหมฟ้า             เล่ม 2 จำนวน1เล่ม 
            และฝากมอบห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1เล่ม

สำหรับท่านที่สั่งหนังสือชีวิตสอนชีวิต ชุด 2 ถวายพระพรพระปิยมหาราช ร่วมกับเล่ม 1 พระคุณแม่ ส่งไปครั้งที่ 1 มีรายชื่อดังนี้
1. คุณเกี้ยมอี้      จ.น่าน  ชุด 1 เล่ม1 และ เล่มสอง 
              รวม 2 ชุด สำหรับให้โรงเรียนที่จังหวัดน่านด้วย
2. คุณ พันช์ แอนนาจิว   ลำพูน ชุด 1 เล่ม 1 และ สอง 
             ได้นำไปมอบให้โรงเรยน ป่าตาลบ้านธิพิทยา
3  คุณ กอกก     ระยอง     ส่ง เล่ม 2 ให้ 4 เล่ม และ คุณกอกก บริจาคมาสำหรับค่าหนังสืองวดเพื่อสมทบทุนค่าพิมพ์ และครั้งที่แล้ว สั่งมา 14 เล่ม ได้มอบให้ไป 15 เล่ม ได้บริจาคทั้งสองเล่มรวม2500 บาท 
4  คุณ แก้วประเสริฐ กรุงเทพฯ สั่ง 1 ชุด และ รับเล่ม 1 ไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียน ใกล้บ้านท่าน 1 เล่มตามใจสมัคร
5 คุณ คนเมืองลิง สั่ง 1 ชุด เล่ม1 และ เล่ม2 
       และ รับอีก1 ชุดมอบให้ห้องสมุด โรงเรยนที่จังหวัด ลพบุรี
6 คุณ ดาหลา ปะการัง  เชียงใหม่ 1 ชุด
7 คุณ สเป๊คตาคุลัส  กรุงเทพฯ 1 ชุด เล่ม 1 และ เล่ม 2 
           และ รับอีก 1 ชุด มอบให้ห้องสมุด มหาวิทยาลัย
8. คุณวเนจร 1 ชุด เล่ม 1 และ 2 และ
                 อีก 1 ชุดมอบห้องสมุดใกล้บ้านท่าน

      สำหรับหนังสือที่ได้บริจาคท่านที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานอื่นก็มีดังนี้
 1 ห้องสมุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่งผ่านคุณ เอกวัฒน์ ninenu
2. คุณ สุพจน์ ยังพลขันธ์ เล่ม 2ตามแต่ท่านจะพิจารณานำไปบริจาค
3. คุณ รศ ดร จุรี วิจิตรวาทการ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิ เด็กอ่อนในสลัม เล่ม 2 
4. คณะตำหนักมหาราช 12 เล่ม
5. คุณ จักรพันธ์ คณะ23 ตุลามหาราช เล่ม 2 จำนวน2 เล่ม
6 คุณกุ๊ดจี่ เล่ม 2 จำนวนหนึ่งเล่ม ตามแต่ท่านจะพิจารณานำไปบริจาค

  เหตุที่เล่มสองยังไม่นำส่งท่านที่สั่งทั้งหมดในขณะนี้ เพราะ
ต้องทำการเปลี่ยนแปลงหน้าพระคาถาที่มีการพิมพ์ตกหล่น

 จึงขอแจ้งไว้ ณ ที่นี้ ว่า ท่านที่ได้รับหนังสือไป แล้วหน้าพระคาถาไม่ถูกต้อง ให้ ส่งคืนมาให้ข้าพเจ้าจะจัดส่งไปให้ท่าน เพื่อเปลี่ยนเล่มเก่า และ จะ จัดส่งอีก 1 เล่ม เป็นบรรณาการ เพื่อนำส่งห้องสมุดใกล้บ้านท่าน ตามใจท่านประสงค์อีกด้วย

    หนังสือ ชีวิตสอนชีวิต ที่ออกได้อยู่ทุกวันนี้ มาจากความร่วมมือของชาวเว็บไซต์ ทั้ง http://www.thaipoem.com และ ทั้ง http://www.bangkokcity.com และ ยังได้รับกรุณาจาก คุณ ทิดโส
แห่ง http://www.tidfso.com ในการเปิดตัวด้วย..ดังนั้น พระคุณนี้มิมีลืม สิ่งใดที่เราสามารถ ช่วยเหลือกันเพื่อคืนทุนให้แก่สังคม เราจะทำร่วมกัน				
28 ตุลาคม 2547 21:03 น.

เตือนภัยเมล์ไวรัสอีกครั้ง

tiki

ให้ระวัง เมล์เหล่านี้มีไวรัสมาด้วย
เมล์ที่ชอบใส่มาว่า Hello 
เตือนภัยอีกครั้ง
  
   airbus_ab3@hotmail.c...  Hello     	 Oct 22 52KB 
   kie_ki@hotmail.com     Hi		 Oct 23 52KB 
   tuck_tnl_designer@ho.   Status          Oct 23 52KB 
   thaistar1@yahoo.com  	  urgent    	Oct 23 52KB 
   supa_pen@hotmail.com     Oct 28 203KB 
เหล่านี้คือเมล์ไวรัสที่มันหมุนวนเอาเมล์พวกคุณส่งกันไปมา

ให้สังเกต คำว่า  Hello   Hi Status   Test   urgent      และ ดู 52KB ที่ส่งมานั้นใช่แน่นอน
ส่วน เมล์ Urgent ขนาดประมาณ203KB นี้ ไวรัสมันชอบจับส่งกันเหลือเกินค่ะ ในขั้นแรกอาจมาเป็น
จดหมายอ้อนวอนให้เรารับไปจัดการบัญชีเงินพ้นล้านเหรียญอะไรของเขาประมาณนั้นด้วยค่ะ
พอเราหลงไปคลิกดู คราวนี้คอมพ์เราก็เจ๊งเลย
อย่าได้เปิดรับเมล์พวกนี้ ให้ Empty file หรือ Delete ทิ้งทันที ไม่ว่าจะมาจากคนที่รู้จัก
หรือไม่ก็ตาม
ส่วนชื่อเมล์ทั้งหมดที่ส่งมาให้เห็นนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยสักคน แต่วันๆ มันก็จะมีรายงานมาว่า
ข้าพเจ้าไปส่งเมล์หาใคร ไม่เคยเลยค่ะ นี่เป็นตัวอย่างที่เก็บไว้ ว่านี่คืออาการของพวก โทรจันไวรัส
ที่มันจะหมุนวนกระโดดไปนำไวรัสแพร่เชื้อไปตามอีเมล์ที่อาศํยชื่อเมล์เรา ว่าเราเป็นคนส่งไปหา
ทั้งๆที่เราไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
นำมาฝากเตือนไว้

๏ ทิกิ_tiki ๚..........๒๘ 
   ๏ เขียว ๚ ..........๒๙
   ๏เขียว1 ๚ ..........				
19 ตุลาคม 2547 14:51 น.

เสาร์๒๓ ตุลาคมนี้กราบเบื้องบาทพระปิยมหาราช

tiki

เสาร์๒๓ ตุลาคมนี้กราบเบื้องบาทพระปิยมหาราช
 
กราบเบื้องบาทพระปิยมหาราช 
tiki 

งานนี้หนอ ถวายพระพรพระมิ่งขวัญ
กราบเบื้องบาทพระปิยมหาราช เรื่องสำคัญ
น้อมกราบวันคล้ายสวรรคตพระเอกองค์

  ส่งคำเชิญทุกท่านแต่งชุดขาว
ร่วมงานราวหกโมงเย็นดังประสงค์
ร่วมสวดมนต์ร่ายยืนเที่ยงคืนตรง
ถวายพระพรพระจักรีวงศ์สดุดี

    งานเขาจัดมาหลายปีดียิ่งนัก
ทุกท่านรักเชิญร่วมงานคืนนั้นที่
ลานพระรูปทรงม้าน่ายินดี
จักบังเกิดพรมากมีแก่ญาติวงศ์

ภาพด้านบนเป็นหน้าปกหนังสือมหาวิทยาลัยปีก่อน
โน้นค่ะ ขออนุญาตนำลงเพื่อความสวยงาม
ขอขอบคุณนะคะ
ทิกิ_tiki


กราบเบื้องบาทพระปิยมหาราช

ประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันปิยมหาราช

  กลุ่ม ๒๓ตุลามหาราช ได้แจ้งความประสงค์มาเชิญชวน
ท่านผู้ประสงค์ร่วมงานถวายพระพรในคืน ๒๓ ตุลาคม ปี 
๒๕๔๗นี้ ซึ่งจะตรงกับวัน เสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ 

ที่จะถึงนี้
ขอเชิญแต่งขาวรำลึกพระคุณพระปิยมหาราช 
23 ตุลาคมที่พระบรมรูปทรงม้า
เริ่มงาน 18 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง 24 นาฬิกา.

ถึงไม่แต่งขาวถ้าผ่านไปก็เชิญไปร่วมประชุมได้นะคะ
ทางกลุ่มผุ้จัดงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มใหญ่ว่า
จัดงานกันมาเก้าปีแล้ว จึงขอเรียนท่านพี่น้องให้ทราบอีกคร้งค่ะ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ใจอบอุ่นในยามลมหนาวเริ่มมานะคะ 
 
http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=3536
Scoop ID :  3536 
 Posted by :  รหัสสมาชิก : 4895 - tiki 
 Source :  http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=3402 
 Date - Time:  18 ต.ค. 47 - 12:50 
 Note :  กราบเบื้องบาทพระปิยมหาราช				
15 ตุลาคม 2547 22:13 น.

ถ้าชื่อคุณอยู่ในนี้ขอที่อยู่ค่ะ

tiki

ถ้าชื่อคุณอยู่ในนี้ขอที่อยู่ค่ะ

วันนี้มีเวลาพลิกดู หลายท่านสมาชิกมีชื่ออยู่ในหนังสือ
ถวายพระพรพระปิยมหาราช...เล่มสอง
ชีวิตสอนชีวิตเล่มสอง รวมบทประพันธ์ ทิกิ_tiki
จากเว็บ Thaipoem,.com

ตั้งใจว่า บางท่านมีบทกลอนเข้าไปอยู่ในหนังสือเราแบบไม่รู้ตัวว่า
ยกบทกลอนไปไว้ที่นั้นค่ะ
ขอชื่อที่อยู่ ส่งเมล์ไปที่ 
คุณ ทิกิ 
หจก ณิคมัณฑนากร

114 อินทามระ สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กทม 10400
 จะจัดส่งหนังสือไปให้เป็นการตอบแทนในผลงาน เล่มสอง ท่านละหนึ่งเล่มนะคะ
(ป.ล. เหล่านักเขียนที่เชิญลง มีที่อยุ่หมดแล้วเตรียมส่งไปให้แล้วค่ะท่าน)

1. # 5403-วิสกี้ เลอ ฟองเบียร์
2. #7555 เมกกะ
3. plaing-piu
4 8650-Rober Tingnongnoi

เฉพาะเล่มสองนะคะ
สำหรับเล่ม 1 ขอเวลารอต้นเดือนหน้าจะเรียนให้ทราบอีกครั้งเพราะ
ยังไม่ทราบยอดเหลือหนังสือเดี่ยวประกาศไปไม่มีให้ท่านหรอกค่ะ เพราะขณะนี้ เล่มหนึ่ง เหลืออยู่ที่ข้าพเจ้าเพียง 5-6 เล่ม

สำหรับหนังสือ ชีวิตสอนชีวิตเล่มสอง
ฉบับ พระปิยมหาราชดูรายละเอียดได้ที่

http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=3362
และ 
http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=3402

และ หรือ
http://www2.ezyplaces.com/nickmanthanakorn/
และ หรือ
http://tikipoem.proboards33.com/index.cgi?board=general&action=display&num=1096671942&start=				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน