27 เมษายน 2547 00:47 น.

๏ ด่วนอย่ารับเมล์๚

tiki

ด่วนอย่ารับเมล์๚  

          ๏  จากทิกิ_tiki


nickmansl@hotmail.com

.ขอได้โปรด block ทันที เพราะโดยปกติไม่เคยส่งเมล์ให้ใคร
ให้เฉพาะเว็บมาสเตอร์เวลาเว็บล่มหรือเข้าเว็บไม่ได้เท่านั้นค่ะ

ใครที่รับให้รีบ Block เพราะต้องเป็น Virus File แน่นอน

เนื่องด้วยส่งกลับมาให้ข้าพเจ้า ว่าเป็นไฟล์ไวรัสส่งไปจาก
ข้าพเจ้าเยอะมาก


ด่วน ให้ลบทิ้ง หรือ Block และ Delelte อย่างเดียว 


ขอบคุณคุ่
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน