25 มิถุนายน 2547 00:31 น.

๏ ข้อมูลสุนทรภู่

tiki

เรียบเรียง กระทุ้และเว็บ ข้อมูลสุนทรภู่
แต่ขอได้โปรดลงที่มาและนามผู้เขียนไว้ทุกครั้ง ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวประวัติอย่างย่อพร้อมรูป

1 เว็บคุณดอกแก้ว   http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew13&topic=1266
2 เว็บจังหวัดระยอง  .http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=4993
3.บ้านจอมยุทธ   http://www.baanjomyut.com/library/sunthonpu/
4.กาญจนาภิเษก  http://kanchanapisek.or.th/kp8/ray/ray204.html
5. www.google.comบทกลอน
งานในกระทุ้ไทยโพเอ็ม


http://www.thaipoem.com/web/poemcontentgen.php?cidx=&pageno=1&keyword=สุนทรภู่


1. คุณกองดิน Kongdin
http://www.thaipoem.com/web/poemdata.php?id=35526

http://www.thaipoem.com/web/poemdata.php?id=35531

http://www.thaipoem.com/web/poemdata.php?id=35536

http://www.thaipoem.com/web/poemdata.php?id=35539

http://www.thaipoem.com/web/poemdata.php?id=35541
2. คุณแก้ว กรุงเก่า 

http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_35574.php
http://www.thaipoem.com/web/poemdata.php?id=35619

3. คุณ แก้วประเสริฐ

2.คุณเวทย์
http://www.thaipoem.com/web/poemdata.php?id=55629
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_35126.php

คุณ อัลมิตรา
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_35450.php

คุณ ทิกิ_tiki
http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew13&topic=1267
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55872.php
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55848.php				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน