2 มีนาคม 2548 01:49 น.

ห้ามเปิดไฟล์จาก nickmansl@hotmail.com

tiki

From :   
Sent :  Tuesday, March 1, 2005 12:02 AM 
To :  nickmansl@hotmail.com 
Subject :  do not open the attachment! 
  
  |  | Junk E-Mail | Inbox 
 
 Hotmail has permanently blocked the following potentially unsafe attachment(s): news.scr (0.02 MB) More 

Info... 
 
 Weve identified this mail as junk. Please tell us if we were right or wrong by clicking Junk or Not Junk 
   
you are naked in this document!

 
 

ห้ามเปิดไฟล์จาก nickmansl@hotmail.com

เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีต่อข้าพเจ้ามาเป็นเวลานาน
ได้ทำการ ส่งไฟล์ประเภทนี้ไปหาใครต่อใคร ไปทั่ว
และที่น่าเศร้า 
ในวันนี้ 
ข้าพเจ้ารับเมล์จาก email ตัวเอง
เป็นข้อความอย่างที่ท่านเห็นในวันนี้ 
จึงขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ได้ส่งเมล์ไปหาใครทั้งสิ้น และอย่าได้
เปิดรับเป็นอันขาด

ใครก็ตามที่ทำ ขอให้กรรมสนองตัวคนทำเอง
ทิกิ_tiki				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน