8 มกราคม 2549 23:09 น.

มาร่วมบุญพิมพ์หนังสือ..ไม่เสียหายหรอก

tiki

วันนี้ โทรศัพท์ ไปบอกเพื่อนท่านหนึ่งเรื่องบุญร่วมกันพิมพ์หนังสือ

เธอสั่งสอนอบรมว่าเรียน พระไตรปิฎกอยู่ สิ่งที่เพื่อนและเราทำกัน

อยู่นี้ไม่มีประโยชน์โภชน์ผลในทางพุทธศาสนาอย่างถูกทางจึงเรียนไปด้วยข้อมูลทุกอย่างที่ได้เขียนไว้อนึ่ง...การที่เราจะตัดสินใครเขาดีไม่ดี กับการที่เขาทำบุญอะไรกับใคร

มิใช่เรื่องที่ควรจะกระทำ

หากเราคิดว่า เขาทำดีแล้ว ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

กั้นนิวรณ์ตัวเราจากการติเตียนผู้อื่น

ใช้เมตตา พิจารณา อนุโมทนาบุญให้เขา

ชาวพุทธก็มีพลังใจในการบริจาคทาน  รักษาศีล ประพฤติธรรม

ลองคิดง่ายๆ ข้าพเจ้าเคยไปโบสถ์คริสต์ชน

เขาให้รักษาสัจจะ ร้อยชักสิบ สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้

ถวายให้พระเจ้าเขา

แล้วทำไม ผู้คนจะมาคิดปิดกั้นมิให้ชาวพุทธ บริจาคทานทานนั้น จะบริจาคด้วยเงินทอง ทรัพย์สิน หรือ แรงกายอย่างใดก็ได้

ส่วนทานจะเป็นยอดปัญญาหรือไม่ ก็อยู่ที่ผุ้บริจาค ก่อนทำ

ระหว่างทำ ได้อธิษฐานดี เช่น เพื่อเป็นการบริจาคสละออกลดกิเลส

ในตน หรือ เพื่อ ขอเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานในเร็วไวชาติ 

หรือ จะอธิษฐานทางโลกให้ร่ำให้รวยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของจิตท่าน 

แต่ละท่านอันได้ฝึกสติ ฝึกการบริจาคทานมา  เมื่อเช้า ตอนตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแล้ว

ข้าพเจ้าก็เขียนบันทึกลงหน้ากระดาษเรื่องการบริจาคด้วยปัญญานี้เช่นกันการที่จะ วิพากย์วิจารณ์ เพื่อนของข้าพเจ้า หรือ ตัวข้าพเจ้าไปอย่างใดก็เรื่อง

ของเขา ของเธอ

แต่สำหรับข้าพเจ้า คิดว่า การที่เพื่อนข้าพเจ้า ได้เข้าไปช่วยหลวงปู่ ท่าน

ทำกิจของสงฆ์ ในการที่ท่านดำริจะแจกทาน ๙ อย่างในงานฉลองเสนาสนะ

(ปอยหลวง) ของท่าน ก็ไม่ได้เสียหายอันใด

ใครมีเงินเหลือใช้ไม่ลำบาก ก็เข้าช่วยเธอให้สำเร็จกิจไป

มิเห็นว่าจะ เป็นการผิดอะไรตรงไหนหาก ทุกคนจะมัวแต่ไปพะวงหาทานอันเปี่ยมไปด้วยปัญญาบารมี

หรือ มัวแต่คิดว่า เงินของเราจะได้ประโยชน์ที่สุดกับนอกวัดอย่าง

นั้น  ก็ไม่จำเป็นต้องทำ แต่ก็ไม่สมควรไปว่าผู้กระทำที่เขามี

ศรัทธา มีน้ำใจ ไม่จำเป็นต้องไปกล่าวว่าเขาไร้ปัญญาในการ

บริจาคทานมิฉะนั้น ศาสนาจะตั้งอยู่ได้อย่างไร

หากมีแต่คนคอยว่ากล่าวบุคคลที่เขาบริจาคทาน

ข้าพเจ้า อาจจะอึดอัดบ้างที่ถูกกล่าวหาว่า มาเสริมส่งให้เพื่อน

ทำบุญอย่างไร้ปัญญา 

นึกเวทนา คนถูกกล่าวหา อย่างน่าสมเพชจึงอธิษฐานจิต ขอให้คุณ ชุติญา ยูประพัฒน์ ใบเงิน  พร้อมทั้งญาติโยม

ที่พร้อมเพื่อการบุญนี้ ได้ร่วมกันทำสำเร็จลุล่วงไปส่วนข้าพเจ้า ด้วยความเหนื่อยเพลียที่ต้องตอบคำถามซ้ำซาก

วันนี้เลยไม่ค่อยได้พิมพ์ต้นฉบับ หนังสือที่ว่าจะพิมพ์

เพราะห่วงกังวลเรื่องงานอาชีพของตนพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จด้วย

แต่กระนั้น ข้าพเจ้า เอง ก็มั่นใจว่า

งานพิมพ์หนังสือเพื่อหลวงปู่ดวงดี ของข้าพเจ้าจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขณะนี้ ก็กำลังพิจารณาเส้นทาง สายเหนือที่จะไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

ว่าจะไปเมื่อไรแน่ จะไปทางใด ไปด้วยพาหนะอะไรที่จะปลอดภัย

และเย็นใจ ไม่ร้อนใจ มีโอกาสเยี่ยมเยือนหลายจังหวัด โดยเฉพาะ ลำปาง

 พะเยา เชียงราย ด้วย...ใครจะมา ว่ากล่าวข้าพเจ้า เที่ยววิ่งแร่ไปหาพระอาจารย์องค์โน้นองค์นี้

อะไรก็เรื่องของเขา 

นี่ญาติทางเชียงราย ก็กำลังจะส่งเรื่องบุญ สร้างเจดีย์พระธาตุ

มาให้ข้าพเจ้าร่วมบอกบุญข้าพเจ้ายิ่ง เจริญในเมตตาธรรมใคร่จะบอกญาติธรรมทั้งหลาย

มากยิ่งขึ้นไปอีก...สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้ในใจเสมอคือเมื่อศรัทธาจะทำ จงทำ..อย่างไม่เดือดร้อนใคร

เมื่อทำแล้ว สบายใจ จงทำ

เมื่อทำแล้ว รำลึกบุญ ก็อิ่มเอิบ ปิติใจ ที่ได้ทำเพราะหลวงพ่อเสือที่ข้าพเจ้าเคารพรัก ท่านเคยเทศน์

สอนไว้ให้จำ เสมอว่าใครพบ ใครพ้น ใครทำ ใครได้ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงยึด ทำดีไว้อย่างเดียว

ที่จะไปพูดร้ายให้เขาไม่สบายใจ อย่าไปทำเลย

อย่าไปคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดีเลย

คิดดี พูดดี ทำดี

แล้วทุกอย่างก็จะดีไปเอง

ก็กราบทุกท่านไว้อีกรอบด้วยความชื่นชมโสมนัส

ในบุญกิริยาวัตถุสิบ ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำมากราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน