5 ตุลาคม 2548 14:05 น.

นิยายเรื่องยาว

tinnie

เธอเหมือนนิยายเรื่องยาว
อ่านสนุกทุกบรรทัด
น่าติดตามทุกตัวอักษร
แม้เรื่องราวจะจบลง...นานแล้ว
แต่ลมหายใจของเธอยังคงดำเนินบทบาทอยู่ในใจฉัน
เสมอมา

เธอเหมือนนิยายเรื่องยาว
ที่อ่านแล้วเหงาจับใจ.				
5 ตุลาคม 2548 14:02 น.

เพราะว่า...ฉันรู้ทัน

tinnie

อย่าดีกว่า
ถ้าหากต้องการเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง
แม้แววตาของเธอจะจริงใจ
อย่าดีกว่า
ถ้าหากหวังเพียงแค่เล่นสนุก
แม้ท่าทีของเธอจะจริงจัง
อย่าดีกว่า
ถ้าหากพยายามจะหลอกลวง
แม้การกระทำของเธอจะแนบเนียน

อย่าดีกว่า
เพราะว่า...ฉันรู้ทัน.				
5 ตุลาคม 2548 14:01 น.

เ พ ร า ะ มี เ ธ อ

tinnie

เพราะมีเธอเป็น รากฝอย ของความฝัน
ทุกคืนวันที่ผันผ่านจึงหวานไหว

เพราะมีเธอเป็น รากแขนง ของความหวัง
ในทุกครั้งจึงก้าวย่างอย่างมั่นใจ

เพราะมีเธอเป็น รากแก้ว ของชีวิต
จึงมีสิทธิ์ดำรงและคงอยู่
				
4 ตุลาคม 2548 16:14 น.

หัวใจของการเดินทาง

tinnie

หั ว ใ จ ข อ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง
ใช่ว่าจะอยู่ที่จุดหมายเพียงอย่างเดียว
การไปให้ถึงที่สุดของความไกลก็สำคัญ
รายละเอียดระหว่างทางก็สำคัญ
และสำคัญที่สุดก็คือ...เพื่อนร่วมทาง				
9 มิถุนายน 2548 10:10 น.

ยังคงอยู่กับฉันเหมือนเดิม

tinnie

อารมณ์ช่างฝัน
ดวงตาช่างเหงา
และหัวใจช่างรู้สึก
ยังคงอยู่กับฉันเหมือนเดิม
เพราะมันคือส่วนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต
ให้ยืนหยัดอย่างมีความหมาย
แต่ทุกวันนี้
อาจจะฝันไม่ไกล
อาจจะเหงาน้อยลง
และรู้สึกเพียงผิวเผิน
นั่นคงเพราะ...
ฉันอายุมากขึ้น
และมีเวลาให้กับความรักน้อยลง.
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtinnie
Lovings  tinnie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtinnie
Lovings  tinnie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtinnie
Lovings  tinnie เลิฟ 0 คน
  tinnie
ไม่มีข้อความส่งถึงtinnie