8 ธันวาคม 2548 13:21 น.

อย่าแอบร้องให้..เมื่อไกลกัน

zilver

สำผัส...และซึมผ่าน
ทุกอาการที่หวั่นไหว
ร่ำร้อง..จากห้วงใจ
เก็บรักไว้..ไม่กล้าบอกเธอ

                  หัวใจ..มันเต้นสั่น
                 ทุกทุกครั้ง....ฉันนั่งเหม่อ
                 ออกอาการ...ใจละเมอ
                  ใจพันเพ้อ..ว่าอยู่ใกล้กัน
ให้เป็น..ฉันได้ใหม
เพียงหัวใจ..ได้ร่วมฝัน
หนึ่งนาทีหรือหนึ่งวัน
ขอแค่มีฉัน...อยู่ในใจ
                   ห่างกัน..แค่เพียงเริ่ม
                    รักเราเติมให้กันได้
                    เพียงรักเกิดเธอเปิดใจ
                    ขอเป็นใคร..ที่ใจเธอแคร์
ร้องให้..มาทางนี้
ซบลงที่..ความรักแท้
ฉันคนนี้...จะดูแล
ขอเพียงแค่..เธอเปิดใจ
                     นิ่งซะ...เธอคนดี
                     ที่ตรงนี้....ยังมีฉัน
                     ยังมีกันและกัน
                     มีความผูกพัน..มีเราสองคน


				
2 ธันวาคม 2548 13:14 น.

ฉัน...รัก...เธอ...

zilver

เรียงร้อยรักเราแล้วร้องเรียก
ลำนำรักล่องลอยเลาะเลียบฝั่ง
รู้แล้วหรือรับรักร้อยแล้วระวัง
รอร่ำร้องรำพันรักแล้วพักใจ

เสียงแสนสั่นหวันไหวเมื่อวันก่อน
ซึมซับซ้อนซ่อนซับซึมรักแล้วผลักไส
รักหลอกลวงร่ำลาแล้วแสนเปลี่ยวใจ
เดียวดายเดี่ยวเลี่ยงร้างเวิ้งว้างใจ

เพีบงเพราะภาพพวงพยอมนั้นตรึงจิต
เคียงคู่คิดเคียงคนนั้นคอยเคียงใกล้
หันเหห่างเหน็บหนาวนั่งห้ามใจ
ปล่อยเขาไปเปลี่ยนคนรักแล้วจากลา

เรียงร้อยรักเราแล้วลอยล่อง
กู้ก้องกังวานไกลสู่ฟากฟ้า
ฉันรักเธอเหมือนแผ่น้ำคู่พสุธา
เหมือนเมฆารักหยาดฝนพร่างพรมใจ				
1 ธันวาคม 2548 12:42 น.

สองเรา....นิรันดร

zilver

แม้มิได้เคียงคู่คอยอยู่ร่วม
มิได้รวมรักสองเราแล้วเคียงคู่
แต่รักเราซึมล้ำผ่านทุกอณู
เราต่างรู้รักร้ำร้องเรียกหากัน


เราจะอยู่ร่วมกันเพียงดวงจิต
คอยใกล้ชิดรักงดงามตามใจฝัน
จากอดีตกรีดแผ่นฟ้าผ่าปัจจุบัน
เธอกับฉันคู่เคียงกัน นิรันดร


กอดกันให้อุ่นไอไหลผ่านจิต
แนบสนิทลมหายใจค่อยค่อยผ่อน
เราทั้งสองแม้กายจากไม่อาวรณ์
กายจากจรแต่ตอนนี้เราเคียงใจ


รักเราจะอยู่คู่แผ่นฟ้า
เหมือนธาราคู่แผ่นดินถิ่นอาศัย
ไม่พรากจากกันทุกชาติไป
เพราะหัวใจรักเรานั้น " นิรันดร "
				
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
  zilver
ไม่มีข้อความส่งถึงzilver