4 มกราคม 2550 13:18 น.

ห่างไกล

zilver

อ้างว้างในบางความรู้สึก
เหงาข้างในส่วนลึกยังเหว่ว้า
ร้างไกลห่างกายในบางเวลา
เจ็บช้ำเป็นธรรมดา..ของคนห่างไกล

ห่างไกลห่างกันวันเหว่ว้า
บางเวลาบางวัน..ยังหวั่นไหว
บางครั้งภาพเก่าเก่า..เฝ้าป่วนใจ
บางความรู้สึกข้างใน..ยังเรียกหาเธอ				
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
  zilver
ไม่มีข้อความส่งถึงzilver