11 สิงหาคม 2553 10:07 น.

คิดถึงแม่

zilver

ครั้งแล้วครั้งเล่าเฝ้าป้อนข้าว
ยามที่หนาวคอยห้าผ้ามาห่มให้
ยามเจ็บป่วยช่วยดูแลไม่ห่างไป
คอยอยู่ใกล้ใจจึงรักและภักดี

ยามนี้อยู่ไกลจากไอรัก
คิดถึงตักที่เคยหนุนอุ่นสุขขี
ห่างบ้านห่างจากแม่มาแรมปี
ใจลูกนี้ยังวรักแม่เสมอมา

เห็นดอกมะลิที่เคยกราบ
คิดถึงภาพที่กราบแม่ใจห่วงหา
คิดถึงแม่ที่เคยอยู่คูกันมา
มาลิลาเหมือนลารักจากอุ่นไอ

ฝากดอกมะลิซ้อนซ่อนความรัก
ให้แม่พักผ่อนก่อนค่อยสู่ใหม่
จากใจลูกคนนี้ที่อยู่ห่างไกล
ให้รู้ไว้ว่ารักแท้คือแม่เรา

แม้ยามใดแม่หนาวเหน็บและเจ็บไข้
จะส่งใจคอยส่งไปให้คลายเหงา
จากร้ายเป็นดีให้บรรเทา
ให้ทุเลาจากทุกข์โศกและโรคภัย

ศิระราบกราบก้มพื้นพสุธา
มะลิลามะลิซ้อนอันผ่องไส
อธิษฐานผ่านธาราและฟ้าไกล
ขออย่าให้โรคร้ายมาแผ้วพาน

                         จากลูกที่อยู่ห่างไกล				
8 สิงหาคม 2553 09:52 น.

สัมผัสอักษร

zilver

คนคงค้างคิดครวญค่าครองคู่
เคียงครอบครองคงคิดคงเคว้งคว้าง
ใครคนครองคู่คงครวญคราง
ครุ่นคิดค้างคงคร่ำครวญคู่ครอง

ควรครวญครุ่นคิดคนครองคู่
ครอบครองคู่เคล้าคลอคู่ครองคล้อง
คอยเคียงคู่ครองครบครันคู่ครอง
ครอบครองคู่เคียงเคล้าคนคู่คน				
6 สิงหาคม 2553 22:38 น.

ความคิดถึงห้ามกันไม่ได้

zilver

เพราะความห่างไกล
เวลาที่ผ่านพ้นไป จึงเชื่องช้า
ไม่อยากจะโทษวัน เวลา
หรือโทษนาฬิกา ที่หยุดเดิน

แต่เพราะในบางเวลาที่ไกลห่าง
ชีวิตก็ก้าวย่าง อย่างนานเนิ่น
ความคิดถึงจึงเพิ่มมากเหลือเกิน
ชีวิตเลยต้องเดินอย่างเดียวดาย

เวลาไหนใจก็เหงา
ฝกตกไม่ทุเลาไม่จางหาย
แดดแรงก็ยังเหงาอยู่มิคลาย
อยากทลายความเหงาให้เศร้าจาง

บนทางเดินเดียวดายสายเก่า
เพราะคนรักเราไม่เคียงข้าง
ความคิดถึง ความเหงา จึงมิจาง
ชีวิตเลยอ้างว้าง อย่างเงียบงัน

                             คืนฝนตก
                              zilve				
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟzilver
Lovings  zilver เลิฟ 0 คน
  zilver
ไม่มีข้อความส่งถึงzilver